تازه های کتابخانه

استینک ابر قهرمان منظومه شمسی

 • نویسنده: مگان مک‌دونالد؛با تصویرگری پیتر اچ. رینولدز, ترجمه ی ریحانه جعفری
 • ناشر: افق، کتابهای فندق
 • سال نشر: 1394‬
 • مترجم: تصویر‌گر: رنلدز, مترجم: جعفری
 • موضوع: ; داستان های کودکان (آمریکایی) -- قرن 21م.

استینک و سفر پرماجرا با خوکچه‌های هندی

 • نویسنده: مگان مک دونالد؛با تصویرگری پیتر اچ. رینولدز, ترجمه ی ریحانه جعفری
 • ناشر: افق، کتابهای فندق
 • سال نشر: 1394‬
 • مترجم: تصویر‌گر: رنلدز, مترجم: ج‍ع‍ف‍ری‌
 • موضوع: ; داستان های کودکان (آمریکایی) -- قرن 21م.

استینک و بوگندوترین کتانی های دنیا

 • نویسنده: مگان مک دونالد؛با تصویرگری پیتر اچ. رینولدز, ترجمه ی ریحانه جعفری
 • ناشر: افق، کتابهای فندق
 • سال نشر: 1394
 • مترجم: تصویر‌گر: رنلدز, مترجم: جعفری
 • موضوع: ; داستان های کودکان (آمریکایی) -- قرن 21م.

استینک و آب‌نبات گنده‌ی فک از کارانداز

 • نویسنده: مگان مک دونالد؛با تصویرگری پیتر اچ. رینولدز, ترجمه ی ریحانه جعفری
 • ناشر: افق،‌ کتابهای فندق
 • سال نشر: 1394‮
 • مترجم: تصویر‌گر: رنلدز, مترجم: جعفری
 • موضوع: ; داستان های کودکان (آمریکایی) -- قرن 21م.

استینک هی آب می رود!

 • نویسنده: مگان مک دونالد؛با تصویرگری پیتر اچ. رینولدز, ترجمه ی ریحانه جعفری
 • ناشر: افق، کتابهای فندق
 • سال نشر: 1394‮
 • مترجم: تصویر‌گر: رنلدز, مترجم: ج‍ع‍ف‍ری‌
 • موضوع: ; داستان های کودکان (آمریکایی) -- قرن 21م.

سردترین روز در باغ‌وحش

 • نویسنده: نویسنده آلن راسبریجر؛تصویرگر بن کورت, مترجم فرمهر منجزى, ویراستار محدثه گودرزنیا
 • ناشر: مبتکران، کتاب‌های میچکا
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: تصویر‌گر: کورت, مترجم: م‍ن‍ج‍زی‌, ویراستار: گودرزنیا
 • موضوع: ; داستان‌های تخیلی

خانه درختی 52 طبقه

 • نویسنده: اندی گریفیتس؛تصویرگر تری دنتون, مترجم آنیتا یارمحمدی
 • ناشر: نشر هوپا
 • سال نشر: 1395‬
 • مترجم: تصویر‌گر: دن‍ت‍ون‌, مترجم: یارمحمدی
 • موضوع: ; داستان‌های تخیلی

تاریکی

 • نویسنده: نوشته لمونی اسنیکت؛تصویرگر جان کلاسن, برگردان شهرداد میرزایی
 • ناشر: دیبایه
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: تصویر‌گر: کلاسن, مترجم: میرزایی
 • موضوع: ; ترس از تاریکی -- داستان

دروغ دماغ

 • نویسنده: نویسنده و تصویرگر شیلا خرانه‌داری
 • ناشر: امیرکبیر، کتاب‌های شکوفه
 • سال نشر: 1394
 • موضوع: ; داستان های فارسی -- قرن 14

تراژدی در هارلم

 • نویسنده: ا. هنری؛[گردآورندگان ب‍ن‍ت‌‌آل‍ف‍رد سرف، ون‌هنری کارتمل], ترجمه محمدرضا بهاری, ویرایش تحریریه نشر مرکز
 • ناشر: نشر مرکز
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: گردآورنده: س‍رف‌, مترجم: ب‍ه‍اری‌
 • موضوع: ; داستان‌های کوتاه آمریکایی -- قرن 19م.